Doanh nghiệp nộp tiền vào Quỹ thì chuyển tiền theo địa chỉ nào?

Trả lời:

Doanh nghiệp nộp tiền về Quỹ theo tài khoản dưới đây:

- Số tài khoản: 99010000001073

- Chủ tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

- Tại NH:  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Hội sở chính

Ghi chú: Khi chuyển tiền trả Quỹ, cần ghi rõ nội dung trả tiền và tên đơn vị trả  để thuận tiện việc đối chiếu, theo dõi. Hoặc có thể Liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn:

Ban Tài chính Kế toán – Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; Địa chỉ: Tầng 23 tòa nhà CharmVit – 117 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy- Hà Nội; ĐT: 04.62780134